Studii de caz

Cîteva experiențe și studii de caz ale furnizorului autorizat de către AcousticEye să presteze servicii de inspecție pe teritoriile României și Italiei, Promment Services, sunt descrise în cele ce urmează.

1. Testare tuburi noi proveniență China. În urma solicitării unuia dintre producătorii de renume din România de utilaje sub presiune, inspectorii Promment Services au testat un număr de 812 de tuburi din INOX, importate din China. Ținînd cont de calitatea inconstantă a mărfurilor chinezești, clientul a solicitat o verificare suplimentară a produselor, deși ele aveau toate certificatele solicitate (inclusiv proba cu curenți Eddy). Testarea, ce a durat o zi lucrătoare, a demonstrat că un procent de 94% din totalul tuburilor pot fi utilizate în siguranță, restul avînd pitting, unele dintre ele foarte avansat (70 % din grosime), iar un tub avînd un por cu diametrul de 0,534 mm. Faptul ca tuburile erau noi, fără depuneri sau rugină, a făcut ca inspecția să decurgă foarte ușor, fără erori, cu precizie maximă. Totuși, datorită faptului că erau încă în lăzi, numerotarea și dispunerea tuburilor pe masa de lucru astfel încît să permită introducerea sondei aparatului în fiecare capăt de tub au necesitat un timp de pregătire ceva mai îndelungat.

    apr1

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Testarea schimbătoarelor de căldură din instalații de producție oxigen și azot, în Italia. Desfășurata în 2012,lucrarea a presupus testarea a 5 schimbătoare vechi avînd un total de 2096 tuburi, situate în 2 instalații ce furnizează azot către unele dintre cele mai mari rafinării italiene. Schimbătoarele, deși aveau un regim de lucru aparent ușor, iar materialul tuburilor era INOX, au prezentat urme de coroziune/eroziune (posibile defecte din fabrica), dar și pori foarte mici (0,45mm, 0,8 mm). Alte aspecte constatate au fost concentrarea defectelor în anumite zone, precum și faptul ca schimbătoarele nu au fost curățate de contractor conform standardului firmei.

3. Testarea schimbătorului de căldură din cadrul unei instalații petrochimice. S-a testat un număr de 3265 tuburi nedopuite, din care 74 erau găurite, alte 49 erau extrem de corodate, și un număr foarte mare prezentau blocaje. În realitate, în urma observației mai atente, multe din blocaje erau datorate dopurilor de la capătul opus – fapt ce a determinat clientul să verifice cu atenție dacă ambele capete ale tuburilor fuseseră dopuite anterior. Coroziunea extrem de avansată precum și depunerile lăsate de apa de răcire au determinat apariția erorilor de citire, datorită faptului că porii și pittingul erau acoperite de depuneri - aceste erori pot fi însă evitate prin utilizarea noului aparat DUET™. In astfel de situatii se recomanda protejarea fascicolului cu produse protectoare Duromar, inclusiv pe partea interioara a tuburilor, în vederea prelungirii duratei de viață a utilajului.

 

 

 

 

Introducing DUET™ Ultra-Fast Inspection System

(Monday, January 7, 2014)

Acousticeye is pleased to introduce DUET™ featuring dual mode pulse reflectometry for full coverage of all inner and outer diameter defects, regardless of shape or material.

With new capabilities for a more efficient inspection cycle, DUET™ is an advanced, yet easy-to-use tool with automated analysis and report generation that requires only a single operator and minimal training.

LEARN MORE ABOUT DUET™:

DUET™ Technology Video
DUET™ Brochure

 

Protecciones Plásticas, S.A.U. “Protesa” has become a part of the Future Pipe Industries Group (FPI).

(Wednesday, June 26, 2013)

Protesa has built a reputation as a leading and reliable provider of research, design, manufacturing, marketing and installing GRP pipes and fittings to the water industry and we are very proud to welcome Protesa to the Future Pipe family. We are reaching out to you, as our valued customer, to assure you that we are committed to continuing Protesa’s current processes with an emphasis on delivering complete engineered and installed systems that you can depend on.

 

Promment Services and Future Pipe Industries Partnership
(Monday, February 18, 2013)

Starting 2013, Promment Services is proud to announce his quality of Exclusive Distributor for Future Pipe Industries products within Romanian territory, covering Energy Sector, including Oil & Gas, Petrochemical and Power Generation Industries. For requests, please contact us at office@promment.ro.

 

2013 NDTMA Annual Conference
(Tuesday, January 22, 2013)

AcousticEye to present and exhibit at the NDTMA Annual Conference in Las Vegas, NV, USA on February 12-14, 2013

Speaking at this year's NDTMA Annual Conference, AcousticEye’s CEO, Yoav Harel, will present recent developments in pulse reflectometry for non-traversing tube inspection. Topics will include latest advances in signal processing and transduction techniques that enable enhanced accuracy and detection of a larger range of defects as well as examples of the performance of this technique in the field.

Read more...